Echtscheiding Portaal

Kinderalimentatie, een overzicht van termen en vragen

Als je gaat scheiden of in echtscheiding ligt wil je natuurlijk weten hoe je financiele situatie na de echtscheiding er uit ziet. Een onderdeel van die financiele situatie is de kinderalimentatie. Over de rechten, plichten, de hoogte en de berekening van de kinderalimentatie valt veel te vertellen. Voor verdere uitleg over de kinderalimentatie is het handig om eerst de termen te kennen.

Is kinderalimentatie verplicht?
Ja, kinderalimentatie is het recht van kinderen.

Tot welke leeftijd moet kinderalimentatie betaald worden?
In principe tot 21 jaar, tenminste als het kind niet financieel zelfstandig is.

Mag je ook zelf de hoogte van de kinderalimentatie bepalen?
In overleg met de andere ouder mag je zelf de kinderalimentatie bepalen als je uitgaat van de werkelijke kosten van de kinderen.

Is er een minimumbedrag aan kinderalimentatie?
Ja, het minimumbedrag is 25 euro per kind/per maand.

Wat is onderhoudsplicht?
Onderhoudsplicht betekent dat ouders hun kinderen altijd financieel moeten steunen. het maakt niet uit of de ouders samenwonen of gescheiden leven.

Alimentatieplichtige:
Degene die de alimentatie moet betalen.

Alimentatiegerechtigde:
Degene die de alimentatie ontvangt.

Wat is ‘bijdrage in de kosten van de opvoeding en verzorgen van de kinderen’?
Is hetzelfde als kinderalimentatie.

Wat zijn de Tremanormen?
De Tremanormen zijn een aantal tabellen. Op basis van de tabellen wordt de behoefte van de kinderen berekend. De behoefte is de basis voor het bedrag van de kinderalimentatie. De Tremanormen worden door de overheid vastgesteld.

Hoe wordt de behoefte van de kinderen berekend?
De financiële behoefte van de kinderen wordt berekend aan de hand van het inkomen van beide ouders (gezinsinkomen) voor de echtscheiding. Dus hoe hoger het inkomen van de ouders voor de scheiding, hoe hoger de behoefte van de kinderen.

Voor de berekening van de behoefte worden de tabellen van de Tremanormen gebruikt.

Wat is het gezinsinkomen?
Van beide ouders alle vaste salarisonderdelen:
het netto inkomen + 5 % netto vakantiegeld + onregelmatigheidstoeslag + netto eindejaarsuitkering/derteinde maand + netto vaste bonussen + vast overwerk.

Hoe wordt de behoefte van de kinderen tussen de ouders verdeeld?
De bijdrage die elke ouder aan de behoefte van de kinderen moet betalen, gaat naar verhouding van inkomen. Dus als de ouder A € 2000,00 per maand verdiend en de ouder B € 1000,00. Dan moet de ouder A 2/3 deel en ouder B 1/3 deel van de behoefte van de kinderen betalen.

Is de kinderalimentatie even hoog als de behoefte?
Nee, omdat de behoefte van de kinderen na verhouding van inkomen tussen de ouders wordt verdeeld. Daarnaast wordt rekening gehouden met het kindegebondenbudget en de heffingskortingen die de ouder ontvangt waar het kind woont.

Hoe wordt de kinderalimentatie berekend?
Naast de tabellen uit de Tremanormen is er een standaard rekenmodel (overheid) waarmee de kinderalimentatie wordt berekend.
Het rekenmodel heeft een vaste volgorde die er ongeveer zo uit ziet:
1 berekening behoefte kindern
2 berekening van het deel dat de alimentatieplichtige moet betalen aan de behoefte
van de kinderen.
3 berekening van het netto inkomen van de alimentatieplichtige.
4 berkening van de draagkracht (inkomen + belastingvoordelen – lasten)van de
alimentatieplichtige volgens de Tremanormen.
5 berkening van het alimentatiebedrag (70% van de draagkracht).
NB. Niet alle lasten worden (volledig) mee genomen in de berekening.

Wat is draagkracht?
Draagkracht is het bedrag dat overblijft van het netto inkomen – de (genormeerde) lasten van de alimentatieplichtige.

Wat is draagkrachtloos inkomen?
Dat is het inkomen dat de alimentatieplichtige nodig heeft om van te leven.

Wat is indexering?
Elk jaar berekend de overheid met hoeveel procent het leven duurder is geworden. Als het leven bijvoorbeeld 0,5 % duurder is geworden dan moet ook de alimentatie met 0,5% verhoogd worden.

Wie moet de indexering uitvoeren?
De alimentatieplichtige moet zelf de alimentatie verhogen met het indexeringspercentage.

Wil je alle informatie over kind en echtscheiding ook offline hebben dan kun je hier Echtscheidingsboek bestellen . Bij het Echtscheidingsboek ontvang je ook een model ouderschapsplan en de kinderalimentatieberekening voor offline en online gebruik.

 

Voor nog meer informatie over alimentatie kun je op een van de onderstaande linken klikken.

Kinderalimentatie en Indexering

Berekening kinderalimentatie

Herziening kinderalimentatie

Behoefte en kinderalimentatie

Kinderalimentatie en draagkrachtberekening

Partneralimentatie

Partneralimentatie en draagkrachtberekening

Herziening partneralimentatie

DIRECT NAAR
ANDERE BEZOEKERS ZOCHTEN
Keywordcloud
    alimentatie kinderen kinderalimentatie draagkrachtberekening kinderalimentatie hoogte kinderalimentatie Informatie kinderalimentatie Kinderalimentatie berekenen zelf berekenen kinderalimentatie
ADVERTENTIES