Echtscheiding Portaal

Kinderalimentatie berekenen

 

Kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van door de overheid vastgestelde regels die in de Tremanormen staan. De hoogte van de kinderalimentatie is afhankelijk van het inkomen van de ouders. Dit betekent dus dat het bedrag aan kinderalimentatie niet bij iedereen hetzelfde is.

Zelf de kinderalimentatie berekenen?

Bestel en download het Echtscheidingsboek + gratis berekening kinderalimentatie + gratis ouderschapsplan.

Afbeelding  kinderalimentatieberekening

 

De kinderalimentatie wordt berekend op basis van het netto inkomen van de beide ouders tijdens het huwelijk/relatie. Hoe hoger het gezamenlijk inkomen van de ouders, hoe hoger de kinderalimentatie. Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt de onderstaande volgorde gehanteerd:

 

In stap 1 wordt het netto besteedbaar inkomen van de ouders bepaald.

In stap 2 wordt aan de hand van het netto besteedbaar inkomen (NBI) van de ouders de behoefte van de kinderen berekend. De behoefte van de kinderen is de basis voor de hoogte van de kinderalimentatie.

In stap 3 wordt op basis van het netto besteedbaar inkomen van de ouders na de scheiding een
draagkrachtberekening gemaakt. De draagkrachtberekening  geeft per ouder aan wat hij/zij kan bijdragen aan de behoefte van de kinderen.

In stap 4 wordt de zorgkorting bepaald waarna het definitieve bedrag aan kinderalimentatie wordt berekend.

Stap 5 is de aanvaardbaarheidstoets. Bij de rechter kan gevraagd worden om verlaging van het alimentatiebedrag wanneer er, aantoonbaar, sprake is van hogere noodzakelijke kosten of een lager inkomen.  

Bij co-ouderschap kan de module kinderalimentatie ook gewoon doorlopen worden om te berekenen wat elk van de ouders dient bij te dragen.

1 Bepaling van de behoefte van het kind/de kinderen aan de hand van het   gezamenlijk inkomen van de ouders.

 

Om de behoefte vast te stellen, wordt er gekeken worden naar de behoefte en de kosten van de kinderen voor de scheiding. Dat gebeurt door naar het netto inkomen, inclusief vakantiegeld, dertiende maand, spaarloon, het kindgebondenbudget e.d, van de ouders te kijken.

 

Op grond van het inkomen van de ouders wordt met behulp van een tabel de behoefte van de kinderen bepaald. Onder de behoefte van de kinderen wordt verstaan alle kosten voor het levensonderhoud van de kinderen die de ouders zelf betalen, dus exclusief de kinderbijslag. 

In de behoefte van de kinderen zitten de standaard kosten die ouders aan hun kinderen kwijt zijn, zoals een gedeelte van de woonlasten, een gedeelte van gas/water/ licht, kleding voedsel, cadeautjes, uitstapjes, sport, hobby's e.d.

Kosten die niet standaard in de behoefte berekening zitten zijn: oppaskosten in verband met werk, kosten in verband met een particuliere opleiding. Op basis van het gezinsinkomen tijdens het huwelijk wordt de gemiddelde behoefte over achttien jaar van de kinderen bepaald. Dit betekent dat de behoefte van een kind niet verandert wanneer het kind ouder wordt. 

1A  Behoefte van kinderen van 18 jaar en ouder.

Voor de behoefte van kinderen van 18 jaar en ouder wordt vaak aansluiting gezocht bij de Wet Studie Financiering. Binnen de Wet Studie Financiering wordt gebruik gemaakt van verschillende posten zoals levensonderhoud, college- en boekengeld, de premie voor het zorgstelsel e.d. Aan de hand van de verschillende posten kan het studerende kind aantonen wat zijn/haar financiële behoefte is en wat de ouders in de vorm van alimentatie of een studiebijdrage daaraan dienen bij te dragen.

Het Nibud heeft een speciale "Geldwijzer Studenten" waarin de inkomsten en uitgaven van studenten beschreven worden.

2 Berekenen Kinderalimentatie of bijdrage ouders

Naar verhouding van het inkomen van de ouders wordt bepaald welke ouder welk deel van de behoefte bijdraagt. De bijdrage van de ouder waar het kind niet woont, wordt kinderalimentatie genomed. Naar verhouding van inkomen tijdens het huwelijk wordt de bijdrage van de beide ouders in de behoefte van de kinderen berekend.

3 Draagkrachtberekening

De draagkrachtberekening wijst uit of de ouder zijn of haar deel in de behoefte van de kinderen kan opbrengen.

Of de ouders na de scheiding nog wel de financiële behoefte van hun kinderen kunnen opbrengen - zoals voor de scheiding - wordt bepaald aan de hand van de draagkrachtberekening. Met andere woorden: wanneer van hetzelfde inkomen als tijdens het huwelijk twee huishoudens moeten draaien, is per huishouden vaak minder geld beschikbaar dan voorheen. Dit betekent in de praktijk vaak dat de kinderalimentatie vaak lager ligt dan de behoefte van de kinderen.

4 Zelf de kinderalimentatie berekenen

Op deze site kunt u met behulp van een rekenprogramma zelf de behoefte van de kinderen en de hoogte van de kinderalimentatie berekenen aan de hand van een draagkrachtberekening. Het rekenprogramma kinderalimentatie is gebaseerd op de Tremanormen en geeft u de mogelijkheid om verschillende berekeningen te maken.

5 Herziening van de kinderalimentatie

 

Kinderalimentatie kan worden gewijzigd wanneer er bijvoorbeeld meer of minder inkomsten of woonlasten zijn bij u of uw ex-partner. Het is niet altijd zeker of een wijziging in omstandigheden altijd leidt tot een hogere of lagere kinderalimentatie. Bovendien kost de procedure bij de rechtbank altijd geld en kan de procedure maanden duren. Of het zinvol is om een procedure te starten waarbij de kinderalimentatie herzien wordt, kunt u via de draagkrachtberekening kinderalimentatie zelf bekijken.

BESPAAR OP UW ECHTSCHEIDINGSKOSTEN DOOR ZELF DE ALIMENTATIE TE BEREKENEN.
Voor een overzicht van alle producten van het Echtscheidingportaal kunt u hier klikken .

Meer informatie over:

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Kinderalimentatie en Indexering

Berekening kinderalimentatie

Herziening kinderalimentatie

Herziening partneralimentatie

Behoefte en kinderalimentatie

Kinderalimentatie en draagkrachtberekening

Partneralimentatie en draagkrachtberekening

 

 

 

DIRECT NAAR
ANDERE BEZOEKERS ZOCHTEN
Keywordcloud
    draagkrachtberekening kinderalimentatie hoogte kinderalimentatie kinderalimentatie 18 jaar kinderalimentatie online Kinderalimentatie berekenen maximale kinderalimentatie zelf berekenen kinderalimentatie
ADVERTENTIES