Echtscheiding Portaal

Draagkrachtberekening Partneralimentatie

Partneralimentatie wordt vastgesteld aan de hand van een zogenaamde draagkrachtberekening. De berekening van de partneralimentatie is vrij ingewikkeld waarbij rekening gehouden wordt met allerlei mogelijkheden en uitzonderingen.

In de praktijk blijkt echter dat in tachtig procent van alle partneralimentatieberekeningen met een meer eenvoudige draagkrachtberekening berekend kan worden. Op www.scheidslijn.nl is vereenvoudigde versie ontwikkeld waardoor zelf de bruto partneralimentatie berekend kan worden. De partneralimentatieberekening geeft u een zeer goede indicatie met betrekking met betrekking tot de hoogte van de bruto partneralimentatie.

http://www.scheidslijn.nl/afbeeldingen/logo_small.jpg

PARTNERALIMENTATIE EN DRAAGKRACHTBEREKENING. Bereken zelf de hoogte van de bruto partneralimentatie volgens de Tremanormen voor € 12,50.


Partneralimentatie kan meestal niet tot op de cent nauwkeurig worden berekend. Dit heeft onder anderen te maken met het feit dat in de loop van elk jaar sprake is van grotere of kleinere wijzigingen in de belastingwetgeving, premiestijgingen of -dalingen, verandering in de bedragen van de bijstandsuitkeringen en wijziging in de Tremanormen.
Daarnaast is de draagkrachtberekening dan wel standaard maar er zijn, vanuit de jurisprudentie, veel manieren om met de in te vullen gegevens om te gaan. Het komt dan ook regelmatig voor dat wanneer twee professionals op basis van dezelfde gegevens een draagkrachtberekening maken, er sprake is van verschillende uitkomsten met betrekking tot de hoogte van de partneralimentatie.


De meest ideale manier om overeenstemming te krijgen over de hoogte van de partneralimentatie is wanneer de draagkrachtberekening als uitgangspunt genomen wordt in plaats van als "keiharde eis ". Immers een hogere partneralimentatie betekent bijvoorbeeld vaak een lagere zorgtoeslag en/of woontoeslag of een lagere tegemoetkoming in de studiekosten van de kinderen. Door rekening te houden met ook deze aspecten tijdens het vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie kan een er sprake zijn van onderhandelingsruimte.  Uiteindelijk gaat het er om dat beide (ex-) partners het gevoel hebben dat er voor hen beide sprake is van redelijke alimentatiebedragen. Een te hoog of te laag overeengekomen partneralimentatiebedrag leidt geheid tot ontevredenheid en boosheid bij één van beiden en dat resulteert vaak in een nieuwe partneralimentatieberekening al dan niet via een gerechtelijke procedure. Met alle kosten en stress van dien.

Bij de samenloop van partneralimentatie en co-ouderschap kan eerst de partneralimentatie berekend worden. Vervolgens wordt voor beide ouders een draagkracht gemaakt op basis van beide inkomens, waarbij rekening gehouden wordt met de betaalde cq ontvangen partneralimentatie. De kosten van de kinderen wordt naar verhouding van inkomen tussen de beide ouders gedeeld, als de draagkracht dat toestaat.

Zelf berekenen van de partneralimentatie.

Het laten berekenen van de partneralimentatie is duur. Via onderstaande link kunt u zelf de bruto partneralimentatie online berekenen. De enige online bruto partneralimentatie berekening.

 

http://www.scheidslijn.nl/afbeeldingen/logo_small.jpg

PARTNERALIMENTATIE EN DRAAGKRACHTBEREKENING. Bereken zelf de hoogte van de bruto partneralimentatie volgens de Tremanormen voor € 12,50.

 

Voor de volledige en gedetailleerde informatie met betrekking tot de draagkrachtberekening, inclusief uitzonderingsgevallen en dergelijke, kunt terecht op de websites www.rechtspraak.nl.

 

Meer informatie over:

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Kinderalimentatie en Indexering

Berekening kinderalimentatie

Herziening kinderalimentatie

Berekening partneralimentatie

Herziening partneralimentatie

Behoefte en kinderalimentatie

Kinderalimentatie en draagkrachtberekening

Partneralimentatie en draagkrachtberekening

DIRECT NAAR
ANDERE BEZOEKERS ZOCHTEN
Keywordcloud
    Alimentatie Bereken alimentatie Berekenen partneralimentatie Draagkrachtberekening hoogte alimentatie Herziening alimentatie Partneralimentatie Tremanormen Zelf berekenen partneralimentatie
ADVERTENTIES