Echtscheiding Portaal

Partneralimentie behoefte, recht en duur

De hoogte van de partneralimentatie wordt bepaald aan de hand van de levensstandaard tijdens het huwelijk (behoefte). Gekeken wordt naar het inkomen en het uitgavenpatroon in de laatste jaren van het huwelijk. 

Meestal is het zo dat de partneralimentatie maar voor een deel voorziet in het levensonderhoud.   

Recht op partneralimentatie na huwelijk/geregistreerd partnerschap. In het algemeen kan gezegd worden dat de minst verdienende alleenstaande partner, met of zonder kinderen, na beëindiging van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap recht heeft op partneralimentatie.
Het recht op partneralimentatie vervalt wanneer de alimentatiegerechtigde trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of samenleeft alsof hij/zij gehuwd is.

http://www.scheidslijn.nl/afbeeldingen/logo_small.jpg

PARTNERALIMENTATIE EN DRAAGKRACHTBEREKENING. Bereken zelf de hoogte van de bruto partneralimentatie volgens de Tremanormen voor € 12,50.

 Recht op Partneralimentatie na samenlevingsverband. Er is in principe geen recht op partneralimentatie tenzij: 

  • In het samenlevingscontract is opgenomen dat bij beëindiging van het samenlevingsverband de minst verdienende partner recht heeft op partneralimentatie;
  • Of dat de minst verdienende partner op basis van "redelijkheid en billijkheid" een bedrag aan partneralimentatie kan vragen.

Voorbeelden van situaties die onder "redelijkheid en billijkheid" zouden kunnen vallen zijn:

  • Eén van de partners heeft zijn/haar baan opgegeven om voor de gezamenlijke kinderen te zorgen.
  • Eén van de partners heeft zijn/haar baan opgegeven om de andere partner de gelegenheid te geven carrière te maken. 
  • Eén van de partners moest zijn/haar baan opgegeven wegens ziekte.

Over het algemeen is het voor niet juridisch geschoolde mensen moeilijk aan te geven of er sprake is van een situatie, waarin het begrip "redelijkheid en billijkheid" gebruikt kan worden. Wanneer partners hier samen niet uitkomen, kan er een advocaat of mediator worden ingeschakeld om tot overeenstemming te komen.

De duur van de partneralimentatie De wet limitering partneralimentatie bakent het aantal jaren af dat er partneralimentatie moet worden.Volgens deze wet hoeft er in principe niet meer dan maximaal 12 jaar partneralimentatie betaald te worden. In de praktijk betekent dit in het algemeen het volgende:

 Bij ex-partners met kinderen is de duur van de partneralimentatie in principe 12 jaar;

  • Bent u korter dan vijf jaar getrouwd geweest of heeft het geregistreerd partnerschap minder dan vijf jaar geduurd en zijn er geen kinderen, dan is de duur van de alimentatieplicht gelijk aan de duur van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap..
    Let op! De officiële ingangsdatum van de alimentatiebetaling is de datum waarop de echtscheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap bij de burgerlijke stand staat ingeschreven. Dit kan in de praktijk betekenen dat er langer dan 12 jaar partneralimentatie betaald wordt.

Zelf berekenen van de partneralimentatie.

Het laten berekenen van de partneralimentatie is duur. Via onderstaande link kunt u zelf de bruto partneralimentatie online berekenen. De enige online partneralimentatie berekening.

http://www.scheidslijn.nl/afbeeldingen/logo_small.jpg

PARTNERALIMENTATIE EN DRAAGKRACHTBEREKENING. Bereken zelf de hoogte van de bruto partneralimentatie volgens de Tremanormen voor € 12,50.

 

Meer informatie over:

Kinderalimentatie

Partneralimentatie

Kinderalimentatie en Indexering

Berekening kinderalimentatie

Herziening kinderalimentatie

Berekening partneralimentatie

Herziening partneralimentatie

Behoefte en kinderalimentatie

Kinderalimentatie en draagkrachtberekening

Partneralimentatie en draagkrachtberekening

 

DIRECT NAAR
ANDERE BEZOEKERS ZOCHTEN
Keywordcloud
    berekenen partneralimentatie online Berekenen partneralimentatie Draagkrachtberekening Partneralimentatie berekenen Partneralimentatie berekenen online Partneralimentatie en draagkrachtberekening
ADVERTENTIES