Echtscheiding Portaal

Rechtbankscheiding

Wanneer u getrouwd bent, moet het huwelijk altijd ontbonden worden door de rechtbank. De afhandeling van de echtscheiding bij de rechtbank kan op verschillende manieren verlopen.

- Echtscheiding op gezamenlijk verzoek met een compleet convenant.

De echtscheiding op gezamenlijk verzoek komt het meeste voor. Het verzoek tot echtscheiding wordt namens u beiden ingediend door een echtscheidingsadvocaat. Bij het verzoek tot echtscheiding wordt een ondertekend convenant ingediend. In het echtscheidingsconvenant staan alle gemaakte afspraken met betrekking tot o.a. de partner- en kinderalimentatie, boedelverdeling, omgangsregeling, ouderschapsplan, pensioenen en dergelijke.
De rechter gaat ervan uit dat de gemaakte afspraken in het echtscheidingsconvenant in gezamenlijk overleg tot stand zijn gekomen. De rechter beoordeelt het convenant dus niet inhoudelijk.
Door de rechtbank wordt een beschikking afgegeven op de echtscheiding. Na inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand is de echtscheiding officieel een feit.

De echtscheidingsprocedure wordt door de rechtbank administratief afgehandeld en neemt ongeveer 6 tot 8 weken in beslag.

Bij een echtscheiding waarbij kinderen betrokken zijn, is een ouderschapsplan verplicht.

- Echtscheiding op gezamenlijk verzoek met een onvolledig convenant.

Echtscheiding op gezamenlijk verzoek met een onvolledig convenant komt voor wanneer partners na overleg over de meeste zaken overeenstemming hebben, maar over een aantal zaken nog niet. De partijen vragen de rechter een beslissing te nemen over die echtscheidingszaken waarover nog geen overeenstemming is.
Afhankelijk van de kwesties waarover partijen geen overeenstemming kunnen krijgen, wordt een echtscheidingszitting gepland. De rechter verwijst de partijen dan naar een mediator of doet zelf uitspraak.

- Echtscheiding op gezamenlijk verzoek zonder convenant.

De echtscheiding wordt door de rechtbank administratief afgehandeld. De ex-partners moeten daarna nog om de tafel om alle bij hun scheiding behorende zaken af te handelen. In de praktijk betekent dit vaak lange kostbare echtscheidingprocedures.

- Echtscheiding op eenzijdig verzoek.

Het echtscheidingsverzoek wordt door één van de partners alleen besproken met een advocaat. Het éénzijdige verzoek tot echtscheiding wordt vaak ingeleverd met een voorstel tot verdeling van de boedel, de hoogte van de alimentatie en een omgangsregeling met de kinderen.
Na indiening van het éénzijdige verzoek tot echtscheiding, wordt de andere partner door de rechtbank geïnformeerd. De andere partner krijgt 6 weken de tijd om te reageren op het verzoek en het voorstel met betrekking tot de afhandeling van de echtscheiding.

Voor een overzicht van alle producten van het Echtscheidingportaal kunt u hier klikken .

 

DIRECT NAAR
ANDERE BEZOEKERS ZOCHTEN
Keywordcloud
    alimentatie echtscheiding boedelverdeling echtscheiding procedure echtscheiding verzoek omgangsregeling ouderschapsplan procedure echtscheiding rchtbank echtscheiding stappenplan echtscheiding
ADVERTENTIES