Echtscheiding Portaal

BeŽindiging Samenleving met contract

 

Officiele beëindiging van het samenlevingsverband met een samenlevingscontract

In de samenlevingscontracten staat meestal een bepaling dat de samenleving en het contract beëindigd kunnen worden door het opsturen van een aangetekende brief naar de partner, met daarin vermeld dat het samenlevingscontract (éénzijdig) wordt opgezegd. Wanneer er een convenant opgemaakt wordt om het samenlevingsverband te beëindigen, hoeft er geen aangetekende brief meer verstuurd te worden.

Bij het beëindigen van het samenlevingsverband is het niet verplicht om een advocaat of notaris in te schakelen.

Verdeling boedel bij beëindiging van het samenlevingsverband met een samenlevingscontract  

Uit het samenlevingscontract moet blijken of er sprake is van een gemeenschappelijk opgebouwd vermogen of schuldenlast, die bij scheiding gedeeld moeten worden.

In sommige samenlevingscontracten is bepaald dat de opgebouwde pensioenrechten verdeeld dienen te worden en/of dat de meest verdienende partner verplicht is om, na het uit elkaar gaan, in het levensonderhoud (alimentatie) van de minst of niet verdienende partner te voorzien.

Beëindiging van het samenlevingsverband met een samenlevingscontract met kinderen

Bij het beëindigen van het samenlevingsverband is het opstellen van een ouderschapsplan en het vaststellen van kinderalimentatie net als bij een echtscheiding verplicht.

Let op! Ouders hebben niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag bij samenleving. 

Beëindiging van het samenlevingsverband met een samenlevingscontract en partneralimentatie.

Bij het beëindigen van een samenlevingsverband is partneralimentatie niet verplicht, tenzij er in het samenlevingscontract hierover iets anders vermeld is.

In enkele gevallen kent de rechter, op basis van "redelijkheid en billijkheid", een partneralimentatie toe, ook al was een bepaling met betrekking tot het levensonderhoud niet opgenomen in het samenlevingscontract.

Bij het beëindigen van een samenlevingsverband zijn onze producten goed te gebruiken.  

Voor een overzicht van alle producten van het Echtscheidingportaal kunt u hier klikken .

DIRECT NAAR
ANDERE BEZOEKERS ZOCHTEN
Keywordcloud
    Alimentatie Alimentatie online berekenen Draagkrachtberekening kinderalimentatie hoogte alimentatie Herziening alimentatie Hoogte alimentatie Kinderlimentatie Partneralimentatie zelf berekenen
ADVERTENTIES