Echtscheiding Portaal

Wegwijzer Echtscheiding: De Advocaat

Echtscheidingsadvocaten hebben zich gespecialiseerd in echtscheidingen. Veel van deze in echtscheidingen gespecialiseerde advocaten hebben zich verenigd in de VFAS (de vereniging van familie en advocaat-scheidingsbemiddelaars). Deze aparte vereniging binnen de advocatuur stelt hoge eisen aan haar leden qua opleiding, kennis en de professionele omgang met cliënten. Niet elke advocaat is dus gespecialiseerd in echtscheidingen.

Samen naar één advocaat.

Bij de keuze om gezamenlijk naar één advocaat te gaan, wordt er gekozen voor een meer juridische aanpak van de echtscheiding.  

 • Een kostenbesparing ten opzichte van twee advocaten
 • Inspraak over de te volgen procedure
 • U en uw partner krijgen tegelijkertijd dezelfde informatie 
 • Gezamenlijk gemaakte afspraken
 • De kans op een langdurige "vechtscheiding" is aanmerkelijk kleiner
 • Aansturen op een compromis bij tegengestelde belangen

Een voorwaarde om samen met één advocaat de scheiding te regelen is dat beide partners zich op hun gemak voelen bij de advocaat en dat beide partners het gevoel hebben dat hun beider belangen goed behartigd worden.

Een goede (advocaat-) scheidingsbemiddelaar is uitstekend in staat om de belangen van beide partners te behartigen.

BESPAAR OP UW ECHTSCHEIDINGSKOSTEN EN BESTEL ONZE PRODUCTEN.
Voor een overzicht van alle producten van het Echtscheidingportaal kunt u hier klikken .

Elk een eigen advocaat

Motieven zijn om elk een eigen advocaat te kiezen:. 

 • De angst bij één van beide partners dat de individuele belangen niet of onvoldoende behartigd worden
 • Het gevoel bij één van de partners dat de andere partner verbaal sterker is of meer kennis van zaken heeft en daardoor in het voordeel is
 • De zorg dat de advocaat niet neutraal is en de andere partij bevoordeelt
 • Niet meer met de andere partner willen communiceren
 • Het gelijk willen halen
 • Oplopende ruzies tussen de partners

Let op!!! Steeds meer rechters verwijzen strijdende (ex-) partners naar een mediator om hun problemen op te lossen. Dit betekent in veel gevallen dat er dus eerst advocaatkosten betaald moeten worden en daarna de kosten van de mediator.

 

Advocaten zijn vanuit hoofde van hun beroep opgeleid om de belangen van hun cliënten te behartigen. De schrijfstijl en de communicatie van advocaten is in  eerste instantie dan ook vooral zakelijk en juridisch, en is er op gericht om het gelijk voor de cliënt te behalen. Echter, op welke manier de advocaat communiceert met de "tegenpartij", kunt u in overleg met de advocaat meebepalen. Sterker nog, u kunt zelfs uw advocaat de opdracht geven om, met inachtneming van uw belangen, in overleg te gaan met de advocaat van uw partner. Met andere woorden: een scheiding waarbij twee advocaten betrokken zijn, hoeft niet per se te eindigen in een "vechtscheiding" met eindeloze procedures. Hoe de scheiding verloopt, heeft u dus voor een groot deel zelf in de hand.

BESPAAR OP UW ECHTSCHEIDINGSKOSTEN EN BESTEL ONZE PRODUCTEN.
Voor een overzicht van alle producten van het Echtscheidingportaal kunt u hier klikken .

 

DIRECT NAAR
ANDERE BEZOEKERS ZOCHTEN
Keywordcloud
  Advocaat echtscheiding Echtscheiding advocaat Echtscheidingsadvocaat
ADVERTENTIES