Echtscheiding Portaal

Wegwijzer Echtscheiding: De Mediator

Echtscheiding en mediation

Echtscheidingen worden steeds vaker via een mediator geregeld. Het regelen van de echtscheiding via mediation wordt door de overheid gestimuleerd. Ook rechtbanken verwijzen strijdende partijen in een echtscheiding steeds vaker naar een mediator. Dat betekent dat de rechter dus geen uitspraak doet, maar dat de scheidende partners onderling tot afspraken moeten komen met behulp van een mediator.

Rechtbanken en de Juridische Loketten verwijzen alleen naar NMI-gecertificeerde mediators.

Voordelen mediation bij echtscheiding

- Gezamenlijke gesprekken onder begeleiding van de mediator

- Emotionele en juridische ondersteuning

- Bemiddeling naar duurzame afspraken

- Oog voor de situatie van kinderen

- Snellere juridische afhandeling

Door de scheiding in stukjes op te splitsen, wordt het mogelijk om goede afspraken te maken over de afhandeling van de echtscheiding. De volgende punten zijn van belang. 

 

 

  • De beëindiging van de partnerrelatie met de daarbij behorende pijn en gekwetstheid benoemen
  • Het verbeteren van de communicatie (gericht op de situatie na de scheiding)
  • Het gezamenlijke ouderschap na de scheiding
  • Afspraken rond een omgangsregeling, ouderschapsplan en/of het co-ouderschap
  • De boedelverdeling
  • De alimentatie

Vanuit de verbeterde communicatie of het parkeren van de emoties kunnen makkelijker afspraken gemaakt worden met betrekking tot de afwikkeling van de scheiding. Het grote voordeel van mediation is dat scheidende partners ontdekken dat zij, ondanks de verstoorde partnerrelatie, onderlinge problemen door overleg of onderhandeling tot een oplossing kunnen brengen. Zeker wanneer er kinderen bij een scheiding betrokken zijn, is het van groot belang dat de ouders tijdens en na de scheiding kunnen blijven overleggen over de kinderen en hun opvoeding.
Niet elke mediator handelt de scheiding volledig af. Vaak wordt door een, met de mediator samenwerkende advocaat of notaris, de hoogte van de alimentatie berekend en het convenant opgemaakt.

De meeste mediators werken met een contract, waarin de spelregels van de mediation worden uiteengezet. In het contract wordt onder andere de inspanningsverplichting van de beide partners, de geheimhouding, de vrijwilligheid en de kosten van de mediation benoemd. Bij de keuze voor mediation moeten beide partners bereid zijn te komen tot een goede afwikkeling van de scheiding voor zowel hen zelf, hun bijna ex-partner en de eventueel betrokken kinderen.

Erkende mediators zijn aangesloten bij de beroepsvereniging het NMI (Nederlands Mediation Instituut). Het NMI stelt eisen aan de kennis en vaardigheden van de mediators, alvorens de mediators zich mogen aansluiten bij de beroepsvereniging en verplicht hen tot bijscholing.

Op zoek naar een gecertificeerde mediator in het noorden van het land ? www.bureauechtscheiding.nl

 

 

BESPAAR OP UW ECHTSCHEIDINGSKOSTEN EN BESTEL ONZE PRODUCTEN.
Voor een overzicht van alle producten van het Echtscheidingportaal kunt u hier klikken .

DIRECT NAAR
ANDERE BEZOEKERS ZOCHTEN
Keywordcloud
    echtscheiding mediation Echtscheiding mediator mediator echtscheiding
ADVERTENTIES