Echtscheiding Portaal

Wegwijzer Echtscheiding: Kosten besparen op de Echtscheiding

Kosten besparen op de echtscheiding

Veel advocaten en mediators werken volgens een uurtarief. Het aantal uren dat besteed wordt aan de gesprekken is makkelijk door u zelf bij te houden. Bij een gemiddelde echtscheiding zijn zes tot acht gespreksuren normaal te noemen.

In de werkzaamheden die de advocaat/mediator verricht waar u niet bij bent, zoals het maken van een vermogensopstelling, het maken van de draagkrachtberekening en het vaststellen van de alimentatie, opstellen van het ouderschapsplan, het opstellen van het convenant en het opstellen van het verzoekschrift, heeft u minder inzicht. Bij een gemiddelde echtscheiding zullen deze werkzaamheden 10 tot 12 uren in beslag nemen.
Besparen op de kosten van de echtscheiding is mogelijk. Wanneer u zelf het ouderschapsplan maakt en de kinderalimentatie berekend kan er gauw enkele honderden euro's  bespaard worden op de kosten van de echtscheiding. Klik op onderstaande link om te zien wat u zelf kunt doen aan de echtscheiding.  

Voor een overzicht van alle producten van het Echtscheidingportaal kunt u hier klikken .

 

Tarieven en leveringsvoorwaarden advocaten en mediators

 

De uurtarieven van advocaten en mediators zijn over het algemeen vanaf € 150,00 tot ver boven de € 200,00 per uur, exclusief BTW. De hoogte van het uurtarief geeft niet altijd de deskundigheid weer van de desbetreffende advocaat of mediator.
Bovenop de uurtarieven is het gebruikelijk een percentage aan kantoorkosten te rekenen van tussen de vijf en tien procent. De uurtarieven van notarissen liggen over het algemeen wat hoger dan die van de advocaten en de mediators.
Notarissen werken voor wat betreft aktes met vastgestelde tarieven per akte. De prijzen van de aktes kunnen per notariskantoor verschillen. Voor alle hierboven beroepsgroepen is het gebruikelijk om een voorschot te vragen.

Let op: veel advocatenkantoren werken in eenheden van zes minuten. Dus voor een telefoongesprek van twee minuten worden er zes minuten in rekening gebracht.

De scheidingen die via internet worden aangeboden hebben meestal een standaard "tarief vanaf", exclusief BTW. Ook over het internettarief worden vaak kantoorkosten geheven.

Vraag voordat u de scheiding laat afhandelen altijd om de leveringsvoorwaarden. In de leveringsvoorwaarden dienen in elk geval het uurtarief en het percentage aan kantoorkosten vermeld te worden. Daarnaast wordt in de leveringsvoorwaarden vaak aangegeven welke werkzaamheden gedeclareerd worden (denk hierbij ook aan reistijd en telefoongesprekken).
Informatie vooraf over de gehanteerde tarieven voorkomt schrik en teleurstelling over de rekening.

Wat een echtscheiding gemiddeld kost, is moeilijk te zeggen. Het hangt er namelijk vanaf hoe complex de echtscheiding is. Bedragen tussen de  € 3.500,00 en € 5000,00 voor een rechtbankscheiding, inclusief de alimentatieberekening, opmaken van het convenant, griffierechten en leges is niet ongewoon.

Kennismakingsgesprek

Bij de meeste advocaten, mediators en notarissen bestaat de mogelijkheid tot een gratis kennismakingsgesprek. In het kennismakingsgesprek zal uitgelegd worden wat de werkwijze is en bestaat de gelegenheid tot het stellen van vragen.
Aangeraden kan worden altijd een kennismakingsgesprek aan te vragen en naast de informatie over de tarieven ook vooral te kijken of u zich beiden op uw gemak voelt. De gesprekken over de scheiding kunnen immers veel emoties oproepen.

Griffierechten en leges.

Wanneer een scheiding via de rechtbank geregeld wordt, bent u aan de rechtbank griffierechten verschuldigd. De griffierechten bedragen rond de € 274,00. Bij het verzoek tot echtscheiding is van beide partners een uittreksel uit het bevolkingsregister en een uittreksel uit het huwelijksregister benodigd; voor deze uittreksels worden leges betaald. De advocaat die uw scheiding regelt, brengt deze gemaakte kosten bij u in rekening.

Onvermogen

Voor degenen met een laag of geen inkomen en geen of een laag eigen vermogen kan rechtsbijstand worden verstrekt. Concreet betekent dit dat de overheid een deel of de gehele echtscheidingskosten subsidieert. Advocaten en speciaal opgeleide mediators kunnen rechtsbijstand (toevoeging) voor u aanvragen bij de Raden voor Rechtsbijstand.

Gezien het lage subsidiebedrag dat advocaten en mediators ontvangen voor het regelen van een echtscheiding, kunt u niet bij elke advocaat of mediator terecht.
Voor namen van advocaten en mediators die werken "op toevoeging" kunt u terecht bij het Juridische Loket in uw woonplaats,
www.hetjl.nl   

De advocaat of de NMI-mediator vult voor u een aanvraagformulier in voor rechtsbijstand en stuurt dit op naar de Raad voor Rechtsbijstand. Dit betekent dat u niet meer naar de gemeente toe hoeft voor een Verklaring rond Inkomen en Vermogen. Aan de hand van het aanvraagformulier wordt door de Raad voor Rechtsbijstand financiële gegevens opgevraagd bij de belastingdienst en worden de persoonsgegevens geverifieerd.

NB. Alleen de registermediator die bij het NMI staat ingeschreven kan een toevoeging voor u aan vragen.

Voor meer informatie over het vermogensbegrip, de tabel inkomensgrenzen en het peiljaar wordt u verwezen naar de Raad voor Rechtsbijstand, www.rvr.org.nl 

DIRECT NAAR
ANDERE BEZOEKERS ZOCHTEN
Keywordcloud
    Echstcheidingskosten Echtscheiding kosten Goedkope echtscheiding Kosten besparen Echstcheiding Kosten Echtscheiding
ADVERTENTIES