Echtscheiding Portaal

Omgangsregeling

Wat is een goede omgangsregeling voor na de echtscheiding?

Er bestaat geen standaard voor een "goede" omgangsregeling voor na de scheiding. Een omgangsregeling is goed wanneer de ouders en de kinderen er tevreden over zijn.

De manier waarop kinderen laten blijken of ze tevreden zijn met de omgangsregeling hangt af van de leeftijd. Vanaf een jaar of vier zijn kinderen in staat om hun ouders duidelijk te maken hoe ze de omgangsregeling beleven. Let daarom goed op de signalen of de verhalen van de kind(eren) en probeer daar op te anticiperen. Vooral in het begin kunnen kinderen -ook hele jonge kinderen- last hebben van heimwee naar de vader of moeder die niet meer bij hen woont. Probeer wanneer het enigszins mogelijk is aan de behoefte van de kinderen tegemoet te komen. Gedacht kan worden aan:

 • De kinderen regelmatig te laten bellen met de andere ouder.
 • De mogelijkheid bekijken of de andere ouder de kinderen door de week een uurtje kan bezoeken of ontvangen.
 • Een foto van beide ouders of van de andere ouder naast het bed.Nieuw! De papa-mama-kalender is speciaal ontwikkeld om de omgangsregeling in te plannen. Bekijk de papa-mama-kalender door op de icoon te klikken.

papa-mama-kalender

De omgangsregeling in de praktijk

 

Het is niet altijd gezegd dat de door de ouders afgesproken omgangsregeling na de echtscheiding in de praktijk soepel verloopt. Soms ziet de omgangsregeling op papier er voor iedereen goed en blijkt deze in de praktijk niet te werken. Het is slim om bij het maken van het eerste ouderschapsplan rekening te houden met een tegenvallende praktische uitwerking van de omgangsregeling en op korte termijn een eerste evaluatie af te spreken zodat het ouderschapsplan en de omgangsregeling verbeterd kan worden.

Hoe een omgangsregeling er uitziet, hangt natuurlijk af van de leeftijd van de kinderen, de praktische mogelijkheden zoals het werk van de ouders, school van de kinderen en de woonafstand tussen de ouders na de scheiding. Een aantal richtlijnen kunnen in elk geval worden meegegeven.

Bij jonge kinderen, zeker bij kinderen tussen de nul en de twee jaar, is een omgangsregeling van één weekeinde in de twee weken te weinig om een band op te bouwen met de ouder waar ze niet wonen. Gedacht kan worden aan een omgangsregeling waarbij de kinderen de andere ouder tenminste één keer per week zien.
Wanneer ouders tijdens hun relatie naast de opvoeding van hun kinderen werkten, hadden ze het druk. Wanneer ouders na hun scheiding beiden blijven werken en een (groot) deel van de opvoeding alleen moeten doen dan krijgen zij het nog zwaarder.
Houdt bij het vormgeven van de omgangsregeling rekening met het feit dat beide ouders ook voldoende rust krijgen.
In de meeste gezinnen is het zo dat met name in de weekeinden leuke dingen worden gedaan met de kinderen. Zorg ervoor bij de invulling van omgangsregeling dat elke ouder de kinderen tenminste één weekeinde per maand heeft om leuke dingen te kunnen doen.
Op doordeweekse dagen gelden meestal andere regels van opstaan, huiswerk maken en dergelijke dan in het weekeinde. Het is goed dat in de omgangsregeling de kinderen deze regelmaat bij beide ouders meemaken. Zo blijven beiden betrokken bij de school- en sportactiviteiten van de kinderen.
Bij het bedenken van de omgangsregeling dient ook de privacy van de ouders aan bod te komen. Nadat de scheiding een plaats heeft gekregen in het leven, moet er een nieuw sociaal en maatschappelijk leven worden opgebouwd door de ouders. Dit kan het beste in het weekeinde waarbij de kinderen bij de andere ouder verblijven.
Leg de verantwoordelijkheid van en het nakomen van de afspraken rond de omgangsregeling niet bij de kinderen. Kinderen tot een jaar of twaalf kunnen deze verantwoordelijkheid niet aan. Rond het twaalfde jaar doet de pubertijd zijn intrede, de tijd waarin de wereld rond de puber draait en waarin de puber zo weinig mogelijk rekening wenst te houden met de omgangsregeling en zijn ouders (al dan niet gescheiden).

 

Regelen van praktische zaken van de omgangsregeling

Veel ouders gaan ervan uit dat wanneer de omgang tussen de kinderen en de ouders in het convenant is opgenomen de omgangsregeling wel goed zal lopen. Helaas blijkt uit de praktijk dat dit niet zo werkt. Er moeten ook afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld:

 • Wie haalt en/of brengt de kinderen van de ene ouder naar de andere?
 • Wanneer er sprake is van reiskosten, wie neemt deze dan voor zijn rekening?
 • Waar vieren de kinderen hun verjaardag en is de andere ouder wel of niet welkom?
 • Wat te doen bij verhindering van de andere ouder door ziekte, werk of studie?
 • Bij welke ouder, worden welke feestdagen doorgebracht?
 • Wat te doen met de vakanties?
 • Wat te doen met de verjaardagen en feestjes van familieleden, die buiten de afgesproken omgangsdagen vallen?
 • Hoe gaan de ouders om met levensbeschouwlijke of religieuze opvattingen die voor de ene ouder wel van belang zijn en voor de andere ouder niet?
 • Hoeveel kinderkleren gaan er mee en wie wast ze?
 • Wie betaalt wat voor de kinderen?

Zo zijn er nog veel meer zaken te bedenken waar ouders tijdens de echtscheiding afspraken over moeten maken. Het is handig om op basis van beider agenda's , bijvoorbeeld één keer in de drie maanden, een rooster te maken voor de omgangsregeling.


De papa-mama-kalender is speciaal ontwikkeld voor het inplannen en inroosteren van de omgangsregeling. Voor informatie over de papa-mama-kalender, klik op het icoontje
papa-mama-kalender

Opvoedingsafspraken


Elke ouder heeft zijn eigen manier van opvoeden en van omgaan met de kinderen. Dat was tijdens de relatie zo en dat patroon zet zich voort na de echtscheiding. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, want kinderen hebben op jonge leeftijd al te maken met verschillende opvoeders, zoals bijvoorbeeld de oppas, de leiding van de peuterspeelplaats, ouders van vriendjes en vriendinnetjes en leerkrachten. Zolang kinderen zich veilig voelen, zijn ze flexibel genoeg om zich aan te passen. Probeer, zolang de kinderen veilig zijn bij de andere ouder niet al te kritisch te zijn. Het zijn uiteindelijk de kinderen, en niet de ouders, die bepalen of de ouders het als opvoeder goed of slecht doen/hebben gedaan.

Afspraken rond het halen en brengen van de kinderen


Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken over het tijdstip dat de kinderen gehaald/gebracht worden. Bij veel omgangsregelingen is het 'afgesproken' moment van halen en brengen een terugkerende aanleiding tot conflicten tussen de ouders. Maak duidelijke afspraken voor wat betreft het tijdstip en wie de kinderen haalt en brengt.


Meer informatie over kind en echtscheiding is te vinden in het Echtscheidingsboek compleet met gratis ouderschapsplan en alimentatieberekening

Meer informatie over Echtscheiding en Kinderen

Ouderschapsplan bij echtscheiding
Hoe vertel ik het de kinderen dat we gaan scheiden
Hoe kan ik mijn kinderen helpen bij de echtscheiding
Verblijfplaats van de kinderen na de echtscheiding

 

 

 

 

Meer informatie over echtscheiding en kinderen

Ouderschapsplan bij echtscheiding
Hoe vertel ik het de kinderen dat we gaan scheiden
Hoe kan ik mijn kinderen helpen bij de echtscheiding
Verblijfplaats van de kinderen na de echtscheiding


Meer informatie over kind en echtscheiding is te vinden in het Echtscheidingsboek compleet met gratis ouderschapsplan en alimentatieberekening

DIRECT NAAR
ANDERE BEZOEKERS ZOCHTEN
Keywordcloud
  Echtscheiding omgangsregeling Goede omgangsregeling Omgamgsregeling leeftijd Omgangsregeling Omgangsregeling kinderen praktijk omgangsregeling Regels omgangsregeling Scheiden en omgangsregeling
ADVERTENTIES