Echtscheiding Portaal

Hoofdverblijfplaats van de kinderen na de echtscheiding


Waar gaan de kinderen wonen na de echtscheiding

In het convenant en in het ouderschapsplan worden opgenomen waar de kinderen na de scheiding hun hoofdverblijfplaats hebben. Met de hoofdverblijfplaats wordt het adres bedoeld waar het kind volgens de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven staat.

Over het algemeen ontvangt de ouder, waar het kind staat ingeschreven, de kinderbijslag en het kindgebondenbudget. De alleenstaande ouder kan in aanmerking komen voor alleenstaande ouderheffingskorting en de combinatiekorting via de belastingdienst. De hoogte van de alleenstaande ouder heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van het inkomen.

Let op! Vanaf 2015 gaat er veel veranderen in de kindregelingen. Zo gauw we precies weten hoe dat er uitgaat zien, gaan we dat op deze website melden. 

Scheidende partners met meer dan één kind kiezen er vaak voor om bij elk van hen een kind in te schrijven, zodat zij beiden in aanmerking komen voor de alleenstaande ouder heffingskorting.

Meer informatie over kind en echtscheiding is te vinden in het Echtscheidingsboek compleet met gratis ouderschapsplan en alimentatieberekening

Kinderen boven de twaalf jaar

In tegenstelling tot wat de meeste mensen denken mogen kinderen van twaalf jaar of ouder niet zelf kiezen bij welke ouder ze gaan wonen. De ouders, eventueel in overleg met de kinderen, beslissen waar kinderen gaan wonen, omdat de verantwoording voor deze beslissing te zwaar is om bij kinderen te leggen. Immers de keuze voor de ene ouder voelt voor kinderen als een afwijzing van de andere ouder.
In de wet staat dat, in het geval dat de ouders geen overeenstemming krijgen over de hoofdverblijfplaats van de kinderen, de kinderrechter kinderen vanaf 12 jaar in de gelegenheid moet stellen om hun mening, mondeling of schriftelijk, kenbaar te maken.

Meer informatie over Kinderen en Echtscheiding

Ouderschapsplan bij echtscheiding

Omgangsregeling bij echtscheiding

Hoe vertel ik het de kinderen dat ik ga scheiden

Hoe kan ik mijn kinderen helpen bij de echtscheiding

 

DIRECT NAAR
ANDERE BEZOEKERS ZOCHTEN
Keywordcloud
    Echtscheiding en de alleenstaandeouderheffingskorting Echtscheiding en Hoofdverblijfplaats van de kinderen Echtscheiding en Kinderbijslag Echtscheiding en Kindgebondenbudget Echtscheiding en Verblijfplaats van de kinderen
ADVERTENTIES