Echtscheiding Portaal

Echtscheiding en koophuis

Echtscheiding, koophuis en hypotheek is een lastige combinatie. Een echtscheiding heeft altijd gevolgen voor wat betreft de hoogte en/of de ten naamstelling van de hypotheek en de aan de hypotheek gekoppelde levensverzekering waarin een waarde is opgebouwd.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van afspraken die gemaakt kunnen worden.

 • Het gezamenlijke koophuis wordt verkocht. De opbrengst uit de verkoop van de woning en de levensverzekering wordt verdeeld. Wanneer er een schuld na de verkoop van de woning overblijft dan dient de schuld verdeeld te worden tussen de partners.
 • Eén van de partners wordt bij echtscheiding eigenaar van het koophuis en koopt de andere partner uit. Het uitkoopbedrag wordt als volgt bepaald:
  Taxatiewaarde - saldo hypotheek + opgebouwde waarde in de levensverzekering : 2 = uitkoopbedrag.
  Wanneer het uitkoopbedrag negatief is dan dient daarover een nadere afspraak gemaakt te worden.
 • De partners weten nog niet wat er gaat gebeuren met het gezamenlijke koophuis. De
  (ex-) partners blijven gezamenlijk eigenaar van de koopwoning en de hypotheek ook na de echtscheiding. Dit betekent ook dat beiden hoofdelijk aansprakelijk blijven ten aanzien van de hypothecaire verplichting.
 • De (ex-)partners blijven na de echtscheiding gezamenlijk eigenaar van de koopwoning totdat de kinderen bijvoorbeeld uit huis zijn.

bestelknop

Stappenplan Echtscheiding:

 

In alle gevallen dient bij echtscheiding in het convenant een aantal bepalingen te worden opgenomen met betrekking tot de koopwoning hierbij kan onder anderen gedacht worden aan:

 • Recht tot bewoning (wie mag er wonen en hoelang?)
 • Wie betaalt de hypotheek (hypothecaire verplichting)
 • Wie betaalt de overige woonlasten
 • Wanneer wordt de koopwoning bij verkoop overgedragen aan de nieuwe eigenaar. (let hierbij op de beschikbaarheid van vervangende woonruimte)
 • Wie regelt het noodzakelijk onderhoud aan de woning en hoe wordt dit bekostigd
 • Wanneer er een schuld resteert na de verkoop of er is sprake van een negatief uitkoopbedrag dan kunnen de partners onderling overleggen hoe de schuld verdeeld gaat worden tussen hen. Denk bij een onevenredige verdeling aan eventuele fiscale consequenties.

Om bij echtscheiding te komen tot goede afspraken over het koophuis is het verstandig om de mogelijkheden te bespreken t.a.v. de koopwoning met een hypotheekadviseur voordat de echtscheiding wordt gestart.

bestelknop

Stappenplan Echtscheiding:

Het Stappenplan Echtscheiding bestaat uit 26 schermen. Na het invullen van de schermen kunt u een overzicht uitprinten van de verzamelde informatie die nodig is om uw echtscheiding af te handelen, welke informatie u nog dient op te vragen en welke overige acties ondernomen moeten worden om uw scheiding in gang te zetten. Gedurende een half jaar kunt u zeven maal een dag gebruik maken van het Stappenplan Echtscheiding. Vanaf 1 april 2013 is het verplicht om een overzicht van de verdeling en verrekening van de boedel mee te zenden met het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank

 

Bestel hier het Stappenplan Echtscheiding

Door het invullen van de schermen van het "Stappenplan Echtscheiding" krijgt u onder andere inzicht in:

 • Welke informatie verzameld moet worden voor de afhandeling van de echtscheiding
 • Wat moet er verdeeld worden bij echtscheiding en wat hoeft er niet verdeeld te worden
 • Uw financiele situatie als basis voor de afhandeling van de echtscheiding
 • Een helder overzicht wat er bij een echtscheiding zoal geregeld moet worden 
 • Een handige "echtscheiding-te"-doen-lijst"
 • Taxatiewaarde woning
 • Saldo hypotheek

Meer informatie over de verdeling bij echtscheiding zie onderstaande linken

 

 

DIRECT NAAR
ANDERE BEZOEKERS ZOCHTEN
Keywordcloud
  Alimentatue hypotheek Echtscheiding hypotheek Echtscheiding koophuis Hypotheek echtscheiding Hypotheek en alimentatie Koophuis echtscheiding Verdeling hypotheek Verdeling koophuis echtscheiding
ADVERTENTIES