Echtscheiding Portaal

Echtscheiding en Pensioen

Bij een echtscheiding kan het opgebouwde ouderschapspensioen worden verdeeld. Dit heet verevening van pensioenrechten bij echtscheiding.

Iedereen die in loondienst werkt, bouwt ouderdomspensioen en  nabestaandenpensioen op. De meeste pensioenfondsen sturen jaarlijks een overzicht van het opgebouwde ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. Met behulp van de digid-code kan op de website http://www.pensioenregister.nl/ de opgebouwde pensioenen van u en uw partner bekeken worden.

Opbouw ouderdomspensioen

Vaak gaat één van de partners minder werken als er kinderen komen. Op het moment dat iemand minder werkt of zelfs stopt met werken, wordt er minder of geen pensioen  opgebouwd.

Het ouderdomspensioen en de verevening

Bij echtscheiding wordt de partner die minder pensioen opgebouwd heeft beschermd door pensioenverevening toe te passen. De pensioenen die door beide partners zijn opgebouwd  tijdens het huwelijk worden gedeeld. De verdeling van de pensioenen vindt plaats op het moment dat één van de partners de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

De pensioenen die voor of na het huwelijk zijn opgebouwd worden niet verdeeld.

Echtscheiding en ouderdomspensioen bij huwelijkse voorwaarden,

Bij een echtsheiding van een huwelijk op huwelijkse voorwaarden worden opgebouwde pensioenrechten gedeelt tenzij hierover iets anders is afgesproken in de huwelijkse voorwaarde.

Beëindiging geregistreerd partnerschap  en ouderdomspensioen bij partnerschapsvoorwaarden

Bij het beëindigen van een geregistreerd partnerschap al dan niet met voorwaarden worden de ouderdomspensioenen verdeeld. Tenzij binnen de voorwaarden iets anders is afgesproken met betrekking tot pensioenverevening.

Beëindiging samenleven en ouderdomspensioen

Bij de beëindiging van een samenlevingsverband worden de pensioenen in principe niet verevend  tenzij anders is bepaald in het samenlevingscontratc. Als er een samenlevingscontract opgesteld wordt, waarin de pensioenverevening bepaald wordt, dan moet het pensioenfonds hiervan op de hoogte worden gesteld.

Afhandeling van de pensioenverevening na de echtscheiding

De verevening van de pensioenen wordt door het pensioenfonds afgehandeld aan de hand van het formulier "Verdeling van het ouderdomspensioen bij scheiding" en een kopie van het convenant. Het pensioenfonds dient van de verevening binnen twee jaar na de scheiding op de hoogte te worden gesteld.

Bij verevening van de pensioenen blijft het opgebouwde pensioen op naam staan van degene die het pensioen heeft opgebouwd. Het pensioenfonds betaald bij de pensioengerechtigde leeftijd het pensioen in twee delen uit. Een deel aan degene die het pensioen heeft opgebouwd en het andere deel aan de ex-partner. Bij overlijden van de ex-partner valt het volledige pensioen toe aan degene die het pensioen heeft opgebouwd.

Pensioenverevening niet doorgegeven

Wanneer het pensioenfonds niet is geïnformeerd over de afgesproken pensioenverevening in het convenant dan bestaat er toch het recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen van de ex-partner. In dit geval dient de ex-partner het deel van het pensioen waar men recht op heeft te betalen als partneralimentatie.  

Het ouderdomspensioen en de afkoop.

Sommige partners kiezen ervoor om het verschil in pensioenopbouw af te kopen. Het afkopen van het pensioen is alleen maar mogelijk wanneer daar geld voor aanwezig is of wanneer daar geld voor geleend kan worden. Let bij afkoop op mogelijke fiscale consequenties.

Conversie van het ouderdomspensioen.

Bij conversie van het ouderdomspensioen wordt het, tijdens het huwelijk opgebouwde,  ouderdomspensioen gedeeld. Het deel van het pensioen waarop elk van de partners recht heeft wordt op de eigen naam gezet. Op deze manier hebben beiden elk een "eigen" pensioenopbouw. Ook het nabestaandenpensioen kunnen de partners om laten zetten op elk hun eigen naam.
Bij overlijden vervalt het pensioen niet terug aan degene die het pensioen heeft opgebouwd.

Het bijzonder partnerpensioen/ nabestaandenpensioen.

Als je gescheiden bent en je ex-partner komt te overlijden heb je recht op dat deel van het nabestaandenpensioen dat tijdens het huwelijk door je ex-partner is opgebouwd. Dat deel van het pensioen heet het bijzonder partnerpensioen.
Op het bijzonder partnerpensioen bestaat recht wanneer je getrouwd bent geweest met of zonder voorwaarden, wanneer je een geregistreerd partnerschap met of zonder voorwaarden hebt gehad of wanneer je hebt samengewoond en je partner was aangemeld bij bij het pensioenfonds. 

bestelknop

Stappenplan Echtscheiding:

Het Stappenplan Echtscheiding bestaat uit 26 schermen. Na het invullen van de schermen kunt u een overzicht uitprinten van de verzamelde informatie die nodig is om uw echtscheiding af te handelen, welke informatie u nog dient op te vragen en welke overige acties ondernomen moeten worden om uw scheiding in gang te zetten. Gedurende een half jaar kunt u zeven maal een dag gebruik maken van het Stappenplan Echtscheiding. Vanaf 1 april 2013 is het verplicht om een overzicht van de verdeling en verrekening van de boedel mee te zenden met het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank

 

 

 

Bestel hier het Stappenplan Echtscheiding

Door de schermen van het Stappenplan Echtscheiding in te vullen krijgt u een overzicht over :

  • Opbouw pensioenrechten
  • Welke informatie verzameld moet worden voor de afhandeling van de echtscheiding
  • Wat moet er verdeeld worden bij echtscheiding en wat hoeft er niet verdeeld te worden
  • Uw financiele situatie als basis voor de afhandeling van de echtscheiding
  • Een helder overzicht wat er bij een echtscheiding zoal geregeld moet worden 
  • Een handige "echtscheiding-te"-doen-lijst"

 

Meer informatie over de verdeling bij echtscheiding zie onderstaande linken

 

 

 

 

www.postbus51.nl (aanvragen formulier pensioenverevening)

DIRECT NAAR
ANDERE BEZOEKERS ZOCHTEN
Keywordcloud
    echtscheiding pensioen echtscheiding pensioenverdeling echtscheidingg nabestaandenpensioen Pensioen echtscheiding verdeling pensioen echtscheiding Verdeling ouderdomspensioen
ADVERTENTIES